Kamerové systémy

Snižte narušení Vašich objektů na minimum a pokud již k nějakému dojde, mějte kvalitní důkazní materiály pro Policii a pojišťovnu.

Kamerové systémy

Krátkodobé zapůjčení

Dočasná instalace kamerového systému pro krátkodobé sledování zvláštní situace.
© KSPI - Ing. Jiří Vrbka